Rivning i Umeå

Vid alla typer av rivningsarbeten genomför vi självklart en materialinventering för noggrann källsortering och återvinning. Rivning, demontering och krossning sker med miljöanpassade maskiner, där vi ser till helheten.