Tjänster

Markentreprenad

Vi utför alla sorters markentreprenader – små entreprenader och omfattande entreprenader till konkurrenskraftiga priser.

Snöröjning

Det är vi som står för delar av vinterväghållningsarbetet kring Vännäs och Umeå. Vi har god kunskap av snöröjning, plogning, halkbekämpning och öppning av fastighets- eller villainfarter.

Rivning

Vid alla typer av rivningsarbeten genomför vi självklart en materialinventering för noggrann källsortering och återvinning. Rivning, demontering och krossning sker med miljöanpassade maskiner, där vi ser till helheten.