Markarbete och dräneringsarbeten i Umeå

Bergs Entreprenad är din kompletta samarbetspartner inom transport, markarbete och dräneringsarbeten. Vi finns i Vännäs strax utanför Umeå och åtar oss uppdrag i hela Västerbotten åt byggbolag, kommuner och privatpersoner. Vår personal har en genomgripande fackmässigt kunnande inom områdena; dräneringsarbeten, rivning, krossning, demolering, schaktning och snöröjning. Av oss garanteras hög kvalitet med ett gediget mervärde!